Державний вищий навчальний заклад "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум" розташований на березі Дністровського лиману, що біля Чорного моря.

     Технікум, який розпочав свою діяльність в 1945 році, є єдиним закладом освіти з підготовки молодших спеціалістів для рибної галузі України.

     За більш ніж півстолітній період підготував більше 13 тис. спеціалістів, які працюють на суднах рибного флоту, рибообробних підприємствах, на державних посадах, в науково-дослідних інститутах Крім того підготовлено 284 випускників-спеціалістів для 27 країн Африки, Азії та Латинської Америки.

     Технікум готує фахівців за денною та заочною формами навчання і здійснює їх підготовку на базі повної та базової загальної середньої освіти за спеціальностями:

• 207 ВОДНІ РЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА освітня програма «Експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури», кваліфікація - технік промислового рибальства;

207 ВОДНІ РЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА освітня програма «Рибництво і аквакультура», кваліфікація - технік-рибовод;

• 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів», кваліфікація - технік-технолог з переробки риби і морепродуктів;

• 071 ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ освітня програма «Бухгалтерський облік», кваліфікація - молодший спеціаліст бухгалтерського обліку;

• 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ освітня програма «Фінанси і кредит», кваліфікація - операціоніст з фінансів і кредиту.

     Основним напрямами діяльності технікуму є:

• підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для задоволення потреб економіки України та флоту прибережних підприємств рибного господарства;

• освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська;

• надання освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством України;

• здійснення зовнішніх зв'язків.

 

     Технікум здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та контрактом. Студенти, які зараховані на основі базової загальної середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту з одержанням документу державного  зразка.

     Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс.

     Структурні підрозділи технікуму є відділення, предметні (циклові комісії), інші підрозділи для забезпечення навчального процесу та соціально-побутових умов.

     У технікумі створена відповідна матеріально-технічна база, до складу якої входять два типові навчально-лабораторні корпуси, а також:

• лабораторії;

• навчальні кабінети;

• навчально-методичний кабінет;

• комп'ютерний центр;

• навчальна водна станція;

• полігон знарядь рибальства;

• навчально-виробничий цех в'ялення, соління та копчення риби;

• спортивний комплекс;

• бібліотека з читальним залом;

• гуртожиток квартирного типу;

• їдальня;

• база відпочинку;

• медичний пункт.

 

     Навчальні кабінети технікуму і лабораторії в обласному огляді-конкурсі серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області входять в п'ятірку кращих.

     Навчально-виховний процес забезпечують 46 викладачів - однодумців, що свою діяльність спрямовують на підготовку сучасного спеціаліста, освітній рівень якого відповідає високим європейським стандартам. Серед них: удостоєні звання «Заслужений працівник народної освіти України» Малішенко А.В., Лаврук В.P.- «Відмінник народної освіти України», 27 викладачів мають вищу категорію.

     Це талановиті і винахідливі люди, їх відрізняє вміння розвивати у студентів увагу, пам'ять, уміння аналізувати, самостійно робити висновки, узагальнення. Всі свої зусилля, знання і тепло душ, багатства своїх сердець віддають студентам, захоплюють в пізнанні доброго і прекрасного. Творчий підхід у вирішенні педагогічних задач, постійний пошук ефективних форм і прийомів навчання, прагнення захопити своїм предметом, залучення студентів до науково-дослідницької роботи - все це знаходить місце в розроблених ними методичних посібниках, які неодноразово займали призові місця на виставках -конкурсах міст Одеси та Києва, будучи авторами підручників та Галузевих стандартів за освітніми програмами «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів» та «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури».

    Фахівець за освітньою програмою «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів» може займати первинні посади: технік-технолог з переробки риби та морепродуктів, технік з виробництва продукції аквакультури, технік-лаборант.

    Фахівець за освітньою програмою «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури» може займати первинні посади: виробник знаряд лову,  рибалка прибережного лову, матрос тралової команди, технік промислового рибальства.

     Йде постійний процес відновлення методичного забезпечення, проводиться робота щодо вироблення та втілення в навчальний процес нових освітніх технологій, формування особистості в умовах розвитку української державності.

     Приходьте до нас вчитись. Тут ви зустрінетесь з педагогами, які протягнуть вам руку допомоги, не дадуть втратити надію, пасти духом, навчать вас тому, чим володіють самі, стануть вашим вчителем і маяком в нелегкому плаванні, яке називається життя.

     Технікум сприяє працевлаштуванню випускників. Створена база даних робочих місць і місць практики.

Місцями практики забезпечені всі спеціальності. Так, технологи і промрибалки забезпечені плавпрактикою на суднах як дальнього плавання (практично у всіх морях і океанах світу), так і прибережного лову.

    Так технологи, вивчаючи теоретично процеси переробки, зберігання, всі види консервування гідробіонтів закріплюють практичні навички на берегових рибообробних підприємствах в містах: Одеса,  Харків, Бердянськ, Маріуполь, Ізмаїл, Вилково, Білгород-Дністровський.

    В процесі практики студенти - промрибалки засвоюють всі технологічні процеси, пов'язані з роботою зі знаряддями рибальствами, що містить в собі остропку, оснастку, ремонт та всі види такелажних робіт., підготовку, постановку, виловку улову та інші операції.

     Україна одна з найбагатших водними ресурсами держава в Європі. В її водоймах, які мають рибогосподарське значення, зберігається і розвивається древнє заняття людства - рибальство. Збагаченням, охороною водних живих ресурсів, виконання біомоніторингу, регулюванням рибальства та відтворенням рибних запасів піклуються рибна галузь. Набувши теоретичних знань, на практиці студенти за освітньою програмою «Рибництво і аквакультура» закріплюють їх і оволодівають навичками своєї майбутньої професії: володіння сучасними навігаційними приладами, пошуку, вилучення та знешкодження заборонених знарядь лову, правила рибальства, управління водним і автотранспортом. Особлива увага приділяється вивченню як водних, так і тих рослин та безхребетних тварин, життя яких пов'язано з водою.Фахівець може займати первинні посади: технік-рибовод, технік з виробництва продукції.

     Студенти освітньої програми «Бухгалтерський облік» під час аудиторних занять засвоюють теоретичні основи сучасних інформаційних технологій, які на практиці дають можливість студентам організувати облік кількох фірм одночасно, вести облік надходження виробничих запасів на підприємство і розрахунки з постачальниками, вести облік послуг сторонніх організацій, облік організацій на розрахунковому рахунку, облік касових операцій та з іноземною валютою. На рибопромислових підприємствах під час технологічної практики студенти удосконалюють теоретичні знання, вивчають особливості бухгалтерського обліку промисловості, практично реалізують набуті знання. Базами практики наших студентів є рибообробні підприємства України.         Фахівці за цією спеціалістю можуть займати посади:головний касир, завідувач каси, асистент бухгалтера-експерта, бухгалтер, касир-експерт, інспектор, інспектор з інвентаризації, інспектор- ревізор, ревізор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий.

     

     Особливості роботи на суднах промислового флоту і берегових підприємств галузі визначаються нестандартними фізичними і психічними умовами великого фізичного навантаження. Діяти в складних умовах моря важко без хорошої фізичної підготовки. Спортивно-масова робота викладачів фізичного виховання технікуму направлена на формування у студентів фізичного загартування, спритності, сили. Цьому сприяє робота спортивних секцій. Команди спортсменів технікуму постійно приймають участь в спортивних змаганнях та олімпіадах, займаючи призові місця. Спортивні походи, турніри, ціла низка спортивних змагань, що проводяться в технікумі, захоплюють всіх студентів.

      Приходьте до нас вчитись! Тут ви знайдете вірних друзів, пов'яжете своє життя з морем, яке любить розумних, сильних, сміливих і відважних.

© 2018 Білгород-Дністровский морський рибопромисловий коледж

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now